Ledelse og udvikling

Ledelse skal være bevidst og praktiseres

God ledelse er altafgørende for organisationens evne til at lykkes med opgaver, strategi og formål. Derfor skal vi tage ledelsesopgaven alvorligt og vælge bevidst, hvilken ledelse vi ønsker at praktisere. Og hvis det var nemt, var der jo slet ikke brug for ledelse 😊. 

 

 

Ledelse er ikke blot en pligt; det er en ansvarsfuld og ærefuld opgave, der kræver en dedikeret og passioneret tilgang. At lede effektivt handler ikke kun om individuel præstation, men også om at kunne samle og styrke et dygtigt lederteam. Et velfungerende lederteam er rygraden i enhver organisations succes, da det evner at koordinere indsatsen, dele visioner og inspirere andre til at yde deres bedste.

 

 

Fra mine egne roller som leder ved jeg, hvor afgørende det er at investere tid og ressourcer i udviklingen af et solidt og sammenhængende lederteam. Jeg har hjulpet flere lederteams med lykkes med opgaverne og med at bedrive den ledelse som deres organisation har brug for.

 

 

Min tilgang til ledelsesudvikling bygger ikke kun på teoretisk viden, men også på praktiske erfaringer og erkendelser. Et af mine mantraer er, at man skal tage virkeligheden alvorligt. Altså at det ikke hjælper med buzz-words og antagelser, men at det er netop denne virkelighed og denne virksomhed det hele handler om. Og hvad kan vi så gøre med det?

 

En af mine metoder kalder jeg “Co-leading”. Det betyder, at ledelsesudviklingen tager afsæt i jeres virkelighed. Jeg tager med dig/jer på arbejde, så vi får konkrete og fælles oplevelser med organisationen, som danner afsæt for udviklingen. Det kan fx. være meget relevant, hvis kulturen udfordrer organiationens præstationer, og hvor det er svært at gennemskue, hvad der faktisk foregår, og hvordan du/I selv indgår i dynamikkerne.

 

Lad os sammen udfordrer status quo, med energi og kreativitet og inspirere til forandring. Kontakt mig for en uforpligtende snak om hvordan I/du kan imødegå de udfordringer, som lederjobbet stiller jer/dig overfor.

Ledelse skal være bevidst og praktiseres

Ledelse er afgørende for organisationens evne til at lykkes med opgaver, strategi og formål. Derfor skal vi tage ledelsesopgaven alvorligt. Og hvis det var nemt, var der jo slet ikke brug for ledelse 😊.

 

Jeg har selv erfaring som leder og tager altid afsæt i den konkrete virkelighed fremfor teoretiske ledelsesanbefalinger. og er uddannet executive coach i Leading Emotions og Creative Leadership hos Kaospiloterne.

Kvinde med åben bog hvori der står "Success, goals, teamwork, contribute, support og leadership"

Ydelser

Executive coaching

Jeg tilbyder individuelt lederudvikling til dig der har lyst til at udvikle dine kompetencer som leder. Jeg har selv erfaring som leder og tager altid afsæt i den konkrete virkelighed. Sammen undersøger vi samspillet mellem strategien, rollen og organisationen og finder flere handlemuligheder. Jeg giver dig en second opinion på dit arbejde. Jeg er uddannet executive coach i Leading Emotions hos Anne Lundgren og tilbyder coaching til ledere på alle niveauer.

Samarbejdende lederteams

Afhænger jeres succes af bedre samarbejde på tværs af ledergruppen? Mange organisationer ønsker at medarbejdere og afdelinger arbejder på tværs for at udnytte kompetencer og ressourcer optimalt, men det sker bare ikke rigtigt. Sagen er, at hvis samarbejdet ikke fungerer i ledergruppen, så får det betydning for samarbejdet i organisationen. Så hvis I vil mere tværgående samarbejde, må I starte med jer selv. Jeg tilbyder forløb med ledelsesudvikling, hvor vi med afsæt i opgaven og strategien forholder os til ledergruppens funktion og samarbejde. Det sker oftest som en vekselvirkning mellem individuel sparring og fælles arbejdsmøder/workshops – med afsæt i virkelighedens opgaver og paradokser.

Ledelsesudvikling

Har I brug for at afklare eller flytte jer selv og organisationens ledelsestilgang? Jeg tilbyder ledelsesudvikling – med fokus på ledelse. Ledelsesudvikling handler om at finde frem til hvilken ledelsesform strategien og organisationen har brug for, og skabe bevidsthed om, hvordan det ser ud – sådan helt konkret. Hvad er det der skaber god ledelse hos os? Hvilken ledelse kalder situationen på? Ledelse er ikke noget, der opstår, fordi der er ledere tilstede. Det opstår, når der er retning, koordinering og commitment tilstede på samme tid. Kontakt mig, hvis I vil have hjælp til at finde ind til jeres fælles ledelsesramme.

Trekant med forskellige niveauer - learning by doing
Illustration med teksten "dumhedens paradoks"