Aktivér bestyrelsen - få et skræddersyet forløb

Mange chefer og direktører i mellemstore virksomheder, afdelinger og institutioner oplever at stå alene med den strategiske udvikling.

 

Der er ikke en stor ledergruppe at sparre med,  og bestyrelsen blander sig ikke meget (oftest af respekt). Det stiller chefen/direktøren alene med både retning og nytænkning. Det gør virksomheden sårbar.

 

Jeg tilbyder et udviklingsforløb, hvor vi sammen tager favntag med den svære rolle som strategisk leder og bestyrelse. 

Strategisk ledelse

Udbytte når bestyrelsen aktiveres

 • Virksomheden vækster gennem klar strategisk retning, som tager afsæt i bestyrelsesmedlemmernes brede viden og indsigt.
 • Investeringen af tid og ressourcer i bestyrelsen omsættes til værdi for virksomheden.
 • Der skabes ledelsesmæssig trivsel og stabilitet, når direktøren står stærkere og mindre alene med den strategiske udvikling.
 • Bestyrelsen er direktørens vigtigste netværk. Et godt samarbejde baseret på opbakning, sparring og klare krav skaber retning og ro.

Processen i et typisk forløb

 1.  Opstartsmøde inkl. bestyrelsesformanden
 2.  Første gang individuel executive coaching
 3.  Planlægning af bestyrelsesmøde 1 
 4.  Fokus på output og læring fra mødet
 5.  Anden individuelle executive coaching
 6.  Planlægning af bestyrelsesmøde 2 
 7.  Fokus på output og læring fra mødet
 8.  Tredje og sidste individuelle executive coaching
 9.  Opsamling på forløbet inkl. bestyrelsesformanden
Hjul med illustrationer af et typisk procesforløb