Organisation og forandringsledelse

Kultur, struktur, strategi og organisation skal understøtte hinanden

At udvikle en stærk organisation kræver ofte både fokus på strukturen og kulturen.
Hvordan finder I frem til, hvad, det er rigtig at gøre? Som leder eller ledelse er det en meget kompleks opgave. Ofte er der ikke kun eet svar men paradokser og øget kompleksitet på skrivebordet. Jeg arbejder med udvikling af bæredygtig selvledelse i teams, så de bliver stærke til både at løse opgaver og konflikter.

Ydelser 

Jeg tilbyder helt konkrete forløb som understøtter både ledere og medarbejdere i bevægelsen mod stærke og effektive teams med høj trivsel.

Anja Weier i samtale med en gruppe af personer
Fokus på organisering

Kultur, strategi og organisation skal understøtte hinanden

En ny strategi, besparelser, forandrede politiske toner, samfundstendenser, fusioner og nye opgaver er vilkår som alle kalder på forandringsledelse. Hvordan finder I frem til, hvad, det er rigtig at gøre? Som leder eller ledelse er det en meget kompleks opgave, og ofte er der ikke kun eet svar men paradokser og øget kompleksitet på skrivebordet samtidigt. Jeg er optaget af, at organisationen kommer gennem forandringerne uden at tabe momentum, centrale medarbejdere eller mening i processen.

 

Ydelser

Rådgivning og facilitering af forandringsprocesser, så behovet for ændring bliver tydeligt, og I får de bedste handlemuligheder. Vi kan opbygge det som et fast tilbud eller ved en ’retainer-aftale’, med en fast tilknytning for et lavt månedligt honorar, hvor jeg følger jer gennem forandringen.

Anja Weier i samtale med en gruppe af personer
Fokus på organisering
Illustration med titlen "Organisatorisk liv"
Illustration af person med nogle puslespilsbrikker. Over personen vises en tankeboble, hvori der står "Re-organisering"