Alt for ofte går vi til møde efter møde om et emne eller et projekt, uden at få talt grundigt om de underliggende ambitioner, udfordringer, hensyn osv.

En organisatorisk lysning er en proces, en samtale, hvor der sættes spot på det vigtige i jeres organisation lige nu. Lysningen er en metafor for at skabe rum til de dybere og mere refleksive samtaler om vores samarbejde, vores strategi, vores økonomiske situation, vores fremtid. I lysningen er formålet ikke hurtigt at komme til et svar, en beslutning eller et projekt.

 

Formålet er at få øje på endnu flere vinkler i situationen, at øge kompleksiteten og at skabe endnu mere varians i mulighederne. Først når vi har været i kompleksiteten og fordybet os sammen, forstår vi situationen og kan finde endnu mere kloge svar og træffe holdbare og begrundede valg.

Jeg faciliterer, at I mødes i i lysningen, breder grenene til side og kaster lys på det, som kræver jeres opmærksomhed. Og der, hvor lysningen slutter, går vi videre ud i hverdagen med den nye indsigt. Gennem refleksivitet og dialog skabes afklaring og større fælles handlekraft.

Kontakt mig, hvis I har brug for en strategisk og organisatorisk lysning anjaweierolesen@weier.nu