Strategiudvikling, organisationsudvikling og organisatoriske forandringsprocesser kræver involvering for at få betydning i hverdagen. Jeg faciliterer medarbejderdage, strategiprocesser og organisationsændringer ved brug af involverende metoder inspireret af “The Art of hosting conversations that matter”.

Processerne formes så de passer til netop jeres organisation. Vi finder sammen ind til kernen – formålet med jeres proces; Hvad drømmer I om at resultatet vil blive, hvad kunne være særligt vigtigt at opnå osv. Spørgsmål er min vej ind i jeres verden.

Kontakt mig for en uforpligtende snak om jeres spændende og afgørende proces…